کود شیمیایی مناسب گلخانه - کود کشاورزی ، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی ، کود ارگانیک

کود شیمیایی به علت زیاد شدن مواد معدنی خاک و حفظ عناصر مورد احتیاج گیاه، مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. کودهای شیمیایی در بر اثر عناصر متفاوتی هستند. ترکیب شیمیایی کودها، درصد عناصر غذایی وجود در آنها و درجه پاکی کود های شیمیایی با همدیگر مختلف است و این فرق در میزان مصرف، روش مصرف، مدت زمان مصرف و مقدار اثر گذاری آنها موثر است. عالی ترین نوع کود های شیمیایی کودهای قابل حل شدن در آب است که در سنجش دارای پتاس، فسفر، ازت و بقیه مواد معدنی کم مصرف (ریز مغذی) می‌باشد. در ادامه به مبحث کود شیمیایی مناسب گلخانه میپردازیم. جهت اطلاع از محصولاتی مانند کود کشاورزی، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، کود زیستی ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی و آفت کش بیولوژیک ، کود ارگانیک، کشاورزی ارگانیک و گلخانه با رویان تیسان تماس بگیرید.

نوع های کودهای شیمیایی بر این پایه اند از:

  1. کودهای ماکرو
  2. کودهای میکرو (ریزمغذی ها)

کود های ماکرو

این کودها تحفظ کننده عناصر ماکرو (پرمصرف) در خاک هستند و بر این پایه اند از:

الف) کودهای ازته (نیتروژن دار)

این کودها دارای عنصر ازت هستند. این ازت به شکل یون نیترات منفی NO3 و یون آمونیوم مثبت NH4 است که شکل جذب آنها مختلف است. ازت موظف به رشد سبزینه ای و حفظ کننده انرژی لازم در اوایل رویش گیاه می‌باشد و سبب شکل گیری اجزا های جدید و شاخ و برگ زیاد و تشکیل سطح فتوسنتز کننده و تولید کننده خواهد شد.

از کودهای ازته معمول می‌توان به موردای زیر اشاره کرد:

کودهای اوره

متداول ترین کود در بین کود های ازته است که دارای ۴۶ درصد ازت می‌باشد. کود اوره با دقت به فرم قاعدش CO(NH2)2 آمونیومی است. البته در اسباب عادی اگر کودهای ازته دیگر وجود داشته باشند از کود اوره مصرف نمی‌کنند. چون این کود در اسباب رطوبت خاک، حالت کلونی می‌گیرد و تشکیل گاز آمونیاک می‌کند که در محیط سربسته گلخانه تاثیر نامطلوبی روی گیاه می‌گذارد. اما از دید اینکه یک کود بسیار راحت و ساده است کارکرد دارد ( چه مصرف مستقیم و چه حل شده با آب آبیاری). بعد از استفاده این کود، عمل هوا رسانی زیادی اجرا می‌دهند که گاز آمونیاک خارج شود. در دستگاه آبیاری قطره ای از این کود به کرات مصرف شده چون خواص از هم پاشیدگی زیاد در آب دارد. کود اوره را می‌توان پس از کشت فرآورده و یا به شکل سرک بعد از آنکه گیاه میزانی رشد کرد به خاک داد.

کودهای آمونیومی

  1. نیترات آمونیوم: ۳۵ درصد ازت دارد و عالی ترین کود ازته است و به دیگر شکل های ازته اولویت داده می‌شود. هر دو شکل جذب شدن به گیاه (یون NO3 و یون NH4) را دارد و مانند اوره خواص از هم پاشیدگی زیادی دارد.
  2. سولفات آمونیوم: ۲۰ درصد ازت دارد. کودهای سولفات دار بیشتر در خاک با احتیاط زیادی مصرف می‌شوند چون موجود سولفات و گوگرد خاک را به اسیدی شدن به حرکت در می آید..

ب) کودهای فسفره

فسفر وجود در کودهای شیمیایی بیشتر به شکل یون HPO و یون H2PO4 است که شکل جذب آنها فرق دارد.

فسفر در باردهی و گسترش ریشه خصوصا در مرحله ی اولیه ی نقش اصلی دارد. جذب کردن فسفر در مرحله ی جوانی بهتر و بیشتر از مراحل پیری می‌باشد. در فاقد فسفر برگ های آخری کوچک می‌ماند و لکه های قهوه ای در برگ تشکیل می‌شود. به دلیل مصرف زیاد فسفر در گیاه ، به جای آن در هر مراحل از کاشت الزامی است.

کود های فسفره بیشتر بر این پایه اند از:

  1. کود های سوپر فسفات: تریپل و معمولی، سوپر فسفات معمولی شامل ۲۰ درصد فسفر به فرم P2O5 و تریپل شامل ۴۳-۴۶ درصد فسفر به شکل P2O5 می‌باشد. سوپر فسفات تریپل در گلخانه کارکرد بسیاری دارد.
  2. اسید فسفریک: شامل ۵۴ درصد فسفر به شکل P2O5 است. این کود از دید حفظ کردن فسفر خاک مناسب است و در آبیاری قطره ای زیرا به شکل محلول است موثر بوده و افزون بر حفظ کردن فسفر، حالت اسیدی کود باعث باز شدن انقباض دستگاه آبیاری می‌شود.
  3. فسفات های آمونیوم: این کود در گروه اول از نظر حفظ کردن فسفر قرار دارد و حاوی فسفات مونوآمونیوم  (۴۸ درصد فسفر به شکل P2O5) و فسفات دی آمونیوم ( ۴۶درصد فسفر به فرم P2O5) می‌شود.

ج) کودهای پتاسه

پتاسیم در تشکیل الیاف های نگهدارنده نقش اصلی دارد، وارد جدیت های بیوشیمیایی و آنزیمی می‌شود. فاقد پتاسیم و بسیاری ازت سبب به وجود آمدن الیاف های آبدار و ترد شده و اسباب را برای ورود قارچ ها و بیماری ها، میکرو ارگانیزم ها و حشرات فراهم می‌کند. پتاسیم سبب کلفت تر شدن لایه های بیرونی کوتیکول شده و از کلانشیم و اسکلرانشیم حفاظت می‌کند. منتقل شدن مناسب در ترکیبات غذایی گیاه با وجود پتاسیم شکل می‌گیرد. در تاثیر گذاری وجود پتاسیم یه مراحلی واکنش های شیمیایی اجرا شده و سبب انتقال عنصر های ویژه ای به منطقه تولید مثل گیاه می‌شود. در فاقد پتاسیم محیط برگ رگه های زرد رنگ ایجاد می شود. آشفته ترین موقع برای حفظ کردن پتاسیم گام اول رشد گیاه است. پتاسیم در کاشت های محیط باز استفاده زیادی دارد. در گلخانه هم میزان پتاسیم زیاد از ازت و فسفر مصرف می‌شود.

جهت اطلاع از محصولاتی مانند کود کشاورزی ، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی ، کود ارگانیک ، کشاورزی ارگانیک و گلخانه با رویان تیسان تماس بگیرید.

آدرس: دفتر مرکزی: کرج، سه راه دانشکده، پارک علم و فناوری پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

کود کشاورزی ، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی ، کود ارگانیک ، کشاورزی ارگانیک و گلخانه

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *