کاربرد باکتری باسیلوس - قارچ کش زیستی - کود بیولوژیک - قارچ کش بیولوژیک - کود کشاورزی

یکی از ارکان اصلی  و مهم کشاورزی ارگانیک  امروزی میکروارگانیسم ها هستند.انواع مختلفی دارند مثل قارچ ها و باکتری ها و نماتدها. میکروارگانیسم ها در خاک به مقدار فراوانی یافت می شوند. و مسئول اصلی تمامی چرخه مواد و عناصر غذایی، حاصلخیزی خاک، بازیابی خاک، سلامت گیاه و اکوسیستم نیز می باشند. میکروارگانیسم های مفید در چندین دسته متفاوت قرار می گیرند: میکروارگانیسم های که همزیستی با گیاهان زراعی دارند. (مانند ریزوبیا، قارچهای میکوریزا، اکتینومیست ها، و باکتری های دیازوتروفی). و میکروارگانیسم هایی که میزان دسترسی را به مواد غذایی و مواد معدنی را افزایش می دهند. در ادامه به مبحث کاربرد باکتری باسیلوس می پردازیم. جهت اطلاع از محصولاتی مانند کود کشاورزی ، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، کود زیستی ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی و آفت کش بیولوژیک ، کود ارگانیک، کشاورزی ارگانیک و گلخانه با رویان تیسان تماس بگیرید.

کاربرد باکتری باسیلوس

کاربرد باکتری باسیلوس و میکروارگانیسم هایی که هورمون های رشد گیاهی را تولید و افزایش می دهند. و میکروارگانیسم هایی که دشمن آفات، انگل ها یا بیماری ها هستن که از آن ها به عنوان عوامل موثر کنترل زیستی یاد می شود. بسیاری از این میکروارگانیسم ها بطور ارگانیک در خاک وجود دارند. با این حال استفاده بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی جمعیت آن ها را کاهش  می دهد یا از بین برده است. به همین علت معمولأ جهت بکارگیری یک کاربرد ویژه و مهم از این میکروارگانیسم ها، به دو روش متناسب عمل می شود: تلقیح دوباره آن ها از روش کودهای زیستی استفاده از کودهایی که شرایط را برای رشد و تکثیر آن ها فراهم و مناسب می کنند. یا تکنیک های کشاورزی که فعالیت و فروانی آن ها را بسیار افزایش می دهند.

باسیلوس بانام علمی:

Bacillus نام یک سر رده از رده باسیل و از خانوادهٔ باسیلاسه ها است. باسیلوس‌ها گرم مثبت، میله‌ای شکل بوده و اغلب هوازی اجباری یا بی‌هوازی اختیاری هستند. این باسیل‌ها در همه جا حضور دارند و به‌علت تشکیل اسپور می‌توانند سال‌ها در محیط باقی بمانند.

سردهٔ باسیلوس شامل باکتری‌هایی است بزرگ و هوازی و گرم مثبت و میله‌ای که به شکل پشت سر هم قرار می‌گیرند. اغلب از اعضای این جنس نظیر باسیلوس سرئوس و باسیلوس سوبتلیس به شکل ساپروفیت در خاک و آب و هوا و سبزیجات دیده می‌شوند. برخی از این باکتری‌ها به عنوان عامل بیماریزایی حشرات هستند مانند باسیلوس ترنجنسیس. این ارگانیسم ها قادر به ایجاد بیماری در انسان نیز می‌باشد. باسیلوس سرئوس قادر به رشد در غذاها بوده و به وسیله تولید انتروتوکسین مولد اسهال و توکسین تهوع زا ایجاد مسمومیت نیز می‌نماید. باسیلوس آنتراسیس به علت ایجاد سیاه زخم پاتوژن عمده این جنس محسوب می‌شود.

کشت و خصوصیات رشد  و نمو باکتری

کلنی‌های باسیلوس آنتراسیس مدور هستند و در معرض نور دارای شکل «خرده شیشه» می‌باشند. باسیلوس آنتراسیس فاقد همولیز است اما باسیلوس سرئوس و باسیلوس‌های ساپروفیت اغلب همولیز ایجاد می‌کنند. ژلاتین را ذوب کرده و پس از رشد در ژلاتین جلوه ای شبیه به سرو وارونه ایجاد می‌نمایند.

باسیلوس‌های ساپروفیت برای تولید انرژی و رشد از منابع ساده ای چون نیتروژن و کربن استفاده می‌کنند. اسپورها برای مدت نامحدودی نسبت به تغییرات محیطی، خشکی، حرارت و برخی از ضدعفونی کننده‌های شیمیایی مقاوم بوده و سال‌ها در زمین خشک نیز باقی می‌مانند. محصولات آلوده به اسپور آنتراکس (مانند: پوست، چرم، پشم و استخوان) را می‌توان از طریق دستگاه اتوکلاو استریل نمود.

به منظور مطالعه بررسی اثرباکتری باسیلوس ، اسیدهیومیک  بر ویژگی مورفولوژیک اهار، این آزمایش به صورت  فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی و با سه نوبت تکرار در سال ۱۳۹۵ انجام شد.برای این کار گلدان های پلاستیکی با قطر ۲۵ سانتی متر و ارتفاع ۳۰ سانتی متری به حجم حدودی ۴ کیلوگرم خاک انتخاب شد. جهت زهکشی گلدان ها تعدادی سوراخ نیز در ته آنها ایجاد شد. برای تهیه محیط کشت مناسب در شروع خاک مزرعه تهیه پس از عبور از غربال ۲ میلی متری با ۵۰ درصد ماسه بادی به صورت یکنواخت ترکیب شد.

درون هریک از گلدان۳۵۰۰  گرم خاک ریخته و سپس بذور آهار که از ۱۲ ساعت قبل در آب ولرم خیسانده شده بودند و در میان مقداری پیت ماس کاشته شدند. بذرها در این مرحله جوانه میزنند و سبز شدند. تیمارها عبارت از : مصرف کود شیمیایی در دو طرف از منابع تیمار اسید هیومیک در دو سطح (مصرف معادل ۱۲ لیتر در هکتار و عدم مصرف) و تیمار باکتری باسیلوس در دو طرف (۲ کیلو گرم در هکتار و عدم مصرف) در این آزمایش گلدان مورد استفاده قرار گرفت. و در ادامه کلیه گلدان ها با آب مقطر آبیاری شد. در پایان تمام صفات رویشی محاسبه میگردد.

در پایان میزان اثر باکتری باسیلوس،اسید هیومیک و تیمار کود شیمیایی بر اساس ویژگی های رویشی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج آزمایش با استفاده از نرم افزار SAS مورد برسی قرار گرفته است

موجودات مفید دیگری نیز وجود دارند که پیرامون ریشه زندگی می کنند. و باعنوان باکتری های محرک رشد گیاهان شناخته می شوند. این موجودات به روش هایی مثل تحریک مستقیم رشد (اثرات هورمونی). القای مقاومت سیستمی، تولید مواد معدنی، رقابت برای سوبسترا، فراهم ساختن شرایط مناسب رشد پیرامون ریشه.، سمیت زدایی از خاک های پیرامونی و تهیه آنتی بیوتیک ها. و بطور شاخصی سیدروفورها، سبب بالا رفتن رشد می شوند.

از جمله  دیگر باکتری هایی که بعنوان محرک رشد در کشاورزی استفاده می شوند. می توان به سودومونادها (مثل سودوموناس فلوئورسنس)، باسیلوس ها (مانند باسیلوس سیرکولانس) و دیگر باکتری ها. مثل فلاووباکتریوم ها نیز اشاره کرد. اینها جزو میکروارگانیسم های مفید در صنعت کشاورزی هستند. مهمترین این باکتری ها شامل اگروباکتریوم رادیوباکتر، باسیلوس سوبتیلیس و یک مجموعه از باکتری ها که YIB (باکتری های بهبوددهنده محصول) نام برده می شوند. که بطور گسترده ای در صنعت کشاورزی در کشور چین کاربرد دارند. متأسفانه در مورد این باکتری ها، عدم وجود دانش کافی مانع اصلی استفاده از آن ها به منظور بهبود صنعت کشاورزی بوده است.

جهت اطلاع از محصولاتی مانند کود کشاورزی ، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی ، کود ارگانیک، کشاورزی ارگانیک و گلخانه با رویان تیسان تماس بگیرید.

آدرس: دفتر مرکزی: کرج، سه راه دانشکده، پارک علم و فناوری پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *