راهنمای کامل انواع کودها: طبقه بندی و استفاده از آنها - کود کشاورزی ، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی

مواد مغذی ضروری برای گیاهان

نقش در دسترس بودن مواد مغذی ضروری برای سلامت محصول و عملکرد بالاتر محصول حیاتی است. در ادامه به مبحث راهنمای کامل انواع کودها: طبقه بندی و استفاده از آنها میپردازیم. جهت اطلاع از محصولاتی مانند کود کشاورزی ، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، کود زیستی ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی و آفت کش بیولوژیک ، کود ارگانیک، کشاورزی ارگانیک و گلخانه با رویان تیسان تماس بگیرید.

مواد مغذی ضروری برای گیاهان
مواد مغذی اولیه نیتروژن
فسفر
پتاسیم
مواد مغذی ثانویه کلسیم
منیزیم
گوگرد
ریز مغذی ها بور
کلر
فلز مس
اهن
منگنز
مولیبدن
فلز روی

با پیشرفت تکنولوژی و علم، انسان راه های زیادی برای تکمیل خاک با مواد مغذی ضروری ذکر شده در خاک پیدا کرده است. کودهای معدنی و کودهای زیستی نقش مهمی در کشاورزی داشته اند.

عملکرد مواد مغذی در گیاهان

ماده مغذی تابع در دسترس بودن برای کاشت سمبل
نیتروژن باعث رشد سریع
تشکیل کلروفیل و سنتز پروتئین می شود
آنیون و کاتیون NO3-
NH4+
فسفر رشد زودرس ریشه را تحریک می کند
بلوغ را تسریع می کند
گلدهی را تحریک می کند
به تشکیل بذر کمک می کند
آنیون H2PO4-
HPO4–
پتاسیم افزایش مقاومت به خشکی و بیماری
افزایش استحکام ساقه و کاه
افزایش کیفیت دانه و دانه
کاتیون K+
کلسیم تشکیل ریشه را بهبود می بخشد
سفتی کاه و بنیه
باعث افزایش مقاومت در برابر بیماری های گیاهچه می شود
کاتیون Ca++
منیزیم کمک به تشکیل کلروفیل و متابولیسم فسفر
کمک به تنظیم جذب سایر مواد مغذی
کاتیون Mg++
گوگرد اسیدهای آمینه
ویتامین ها
باعث ایجاد رنگ سبز تیره می شود
تولید دانه را تحریک می کند
آنیون SO4–
بور به انتقال کربوهیدرات و تقسیم سلولی کمک می کند آنیون H3BO3
H2BO3- HBO3- –
BO3- – – B4O7- –
فلز مس آنزیم ها
واکنش های نوری
کاتیون Cu++
اهن تشکیل کلروفیل کاتیون Fe++ Fe+++
منگنز واکنش های اکسیداسیون – احیا
جوانه زنی و بلوغ را تسریع می کند
کاتیون Mn++
فلز روی آنزیم های اکسین کاتیون Zn++
مولیبدن به تثبیت نیتروژن و جذب نیترات کمک می کند آنیون MoO4- –
کبالت برای تثبیت نیتروژن ضروری است کاتیون Co++
نیکل پر شدن دانه، زنده ماندن بذر کاتیون Ni++ Ni+++
کلر مصرف آب آنیون CI-

کودهای معدنی

کود معدنی به هر ماده ای با منشاء مصنوعی می گویند که برای تامین ماده مغذی گیاه به خاک اضافه می شود.

طبقه بندی کودهای معدنی

کودهای معدنی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

(i) کودهای مستقیم : کودهایی که تنها یک عنصر شیمیایی اولیه را تامین می کنند، کود مستقیم نامیده می شوند.

(ii) کودهای پیچیده : کودهای پیچیده کودهای چند مغذی هستند که در اثر واکنش‌های شیمیایی بین اجزای حاوی مواد مغذی اولیه گیاه تولید می‌شوند. گرانول های منفرد تولید شده توسط واکنش های شیمیایی دارای تمام مواد مغذی مورد نظر هستند.

(iii) کودهای مرکب یا کودهای مخلوط : همانطور که از نام آن پیداست، کودهای مرکب یا مخلوط از گرانول یا مخلوطی از کودهای مختلف تک مغذی تشکیل شده‌اند. اینها مخلوط فیزیکی کودهای مستقیم هستند. گرانول های منفرد هنوز فقط یک ماده مغذی دارند.

کودها را می توان بر اساس شکل فیزیکی یعنی جامد یا مایع نیز طبقه بندی کرد .

کودهای مستقیم نیتروژن

طبقه بندی کود نیتروژن مستقیم

بر اساس شکل شیمیایی که نیتروژن در آن موجود است، چهار نوع اصلی کودهای نیتروژنی وجود دارد : ترکیبات آمونیوم، ترکیبات نیترات، ترکیبات ترکیبی آمونیوم و ترکیبات نیترات، و ترکیبات آمید.

(i) کودهای آمونیاکی

کودهای آمونیاکی حاوی نیتروژن به شکل یون آمونیوم NH4 + هستند . یون های آمونیوم در اثر شستشو در خاک از بین نمی روند زیرا توسط کلوئیدهای خاک جذب می شوند، اما به سرعت توسط باکتری ها به نیترات تبدیل می شوند. محصولات زراعی می توانند مقداری از نیتروژن خود را به عنوان یون آمونیوم در مراحل اولیه رشد جذب کنند، بنابراین کودهای آمونیاکی نیتروژن کافی را قبل یا بعد از نیتریفیکاسیون فراهم می کنند.

استفاده مداوم از کودهای آمونیاکی می تواند اسیدیته خاک را افزایش دهد. سولفات آمونیوم و کلرید آمونیوم نمونه هایی از کودهای آمونیاکی هستند.

(II) کودهای نیترات

نیتروژن موجود در کودهای نیترات به شکل یون نیترات NO است . گیاهان بخش زیادی از نیتروژن خود را به این شکل جذب می کنند. برای کلوئیدهای خاک امکان حفظ کود نیترات وجود ندارد. در نتیجه در صورت استفاده از کودهای نیترات با بارندگی شدید یا آبیاری، نیتروژن در اثر شستشو از بین می رود.

همچنین نیترات‌ها به ویژه در خاک‌های غرقاب نیترات‌زدایی می‌شوند، بنابراین معمولاً برای برنج تالابی توصیه نمی‌شوند. هنگامی که کودهای نیترات به خاک اعمال می شوند، اثر قلیایی دارند. به عنوان مثال می توان به نیترات سدیم و نیترات کلسیم اشاره کرد.

(iii) کودهای ترکیبی آمونیاک و نیترات

هر دو یون آمونیاک و نیترات در این کودها وجود دارند. بنابراین، آنها مزایا و معایب هر دو کود آمونیاکی و نیترات را دارند. نیترات آمونیوم، نیترات سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم کلسیم نمونه هایی از کودهای مستقیم معمولی از این نوع هستند.

(i v) کودهای آمیدی

نیتروژن موجود در این ترکیبات آلی ساده به راحتی در دسترس گیاهان نیست. یک کود آمیدی به سرعت به شکل آمونیاکی و سپس به شکل نیترات در هنگام استفاده در خاک تبدیل می شود. از آنجایی که آنها در آب محلول هستند، هنگام استفاده از آنها در خاک باید مراقب بود تا از هدر رفتن نیتروژن از طریق شستشو جلوگیری شود. یکی از مهمترین نمونه های کود آمیدی اوره است.

نمونه هایی از کودهای نیتروژن مستقیم

در زیر نمونه هایی از کودهای نیتروژنی که معمولاً در کشاورزی استفاده می شوند آورده شده است

سولفات آمونیوم [(NH4)2 S04]

یکی از اولین کودهای نیتروژن دار مصنوعی (که ظاهری شبیه نمک سفید دارد) سولفات آمونیوم (۲۰.۷ درصد نیتروژن و ۲۴.۰ درصد گوگرد) بود. با این حال، به دلیل محتوای مواد مغذی پایین و هزینه های تولید نسبتاً بالا، اهمیت آن کاهش یافته و تا حد زیادی با کودهایی با غلظت بالاتر نیتروژن جایگزین شده است.

علاوه بر استفاده قبل از کاشت، سولفات آمونیوم را می توان به عنوان یک پانسمان روی خاک در زمانی که گیاه شروع به رشد کرد استفاده کرد.

محتوای گوگرد آن را به یک کود نیتروژن مفید در مناطقی که گوگرد کمبود دارد تبدیل می کند.

از اختلاط با دانه ها باید اجتناب شود زیرا ممکن است جوانه زنی تحت تأثیر قرار گیرد.

جهت اطلاع از محصولاتی مانند کود کشاورزی ، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی ، کود ارگانیک ، کشاورزی ارگانیک و گلخانه با رویان تیسان تماس بگیرید.

آدرس: دفتر مرکزی: کرج، سه راه دانشکده، پارک علم و فناوری پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *