کود مناسب توت فرنگی

کود مناسب توت فرنگی چیست؟

توت فرنگی یکی‌ از میوه های ریز میباشد که به جهت داشتن بو و طعم خاص، به عنوان منبع خوبی از ویتامین ث و عناصر معدنی مانند پتاسیم دارای طرفدارن متعددی است و روز بروز بر اهمیت و سطح کشت آن در دنیا افزوده می­ گردد. این میوه یکی‌ از مهم‌ترین منابع ارزشمند و سرشار از ترکیبات اساسی آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنولی، اسیدهای آلی، مواد معدنی، ویتامین ث و آنتوسیانین میباشد. با ما همراه باشید تا در ادامه به کود مناسب توت فرنگی بپردازیم.

کود مناسب توت فرنگی

کیفیت میوه توت فرنگی بخصوص بیوسنتز ترکیبات ذکر شده به عامل های زیادی از قبیل ژنوتیپ، روند رشدی و نموی و بویژه تغذیه عناصر معدنی بستگی دارد. مدیریت عناصر معدنی محلول غذایی، نقش انتخاب کننده ای درکیفیت و کمیت تولیدات گلخانه ای بویژه توت فرنگی دارااست.کمبود عنصرهای غذایی باعث تولید پایین و کاهش کیفیت محصول و بیشبود عنصرهای غذایی نیز مشکلاتی از قبیل سمیت در محلول غذایی را منجر میگردد.

توت فرنگی گیاهیست  که در خاکهای متفاوت تقریباً سازگار میباشد با این وجود خاکهای عمیق نرم با بافت شنی رسی را ترجیح می دهد البته در دیگر خاک ها نیز پرورش می نماید. مناسب ترین خاک برای رویش توت فرنگی خاک های لومی شنی، شنی یا شنی رسی میباشد  که زهکشی عالی دارا‌هستند.

نیتروژن

خاک بایستی بتواند آب کافی را برای گیاه در خویش نگه دارد. به همین علت خاک هایی که رس یا این که مواد آلی کافی دارا هستند مطلوب تر می‌باشند. PH مطلوب برای توت فرنگی ۵/۵ تا ۶/۵ می باشد. در خاک های با PH فراتر از ۷ به ویژه در شرایطی که میزان آهک خاک از حد مجاز فراتر باشد عارضه کلروز یا زردرنگ شدن برگها نمایان گردد. در‌صورتی‌که PH خاک کم باشد باعث از دسترس خارج شدن نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم و مولیبدن میشود. همینطور در خاک های قلیایی (PH بالا)، که در اکثر نقاط میهن عزیزمان ایران موقعیت خاک به‌این شکل میباشد، عناصر روی، بور، آهن، منگنز و مس از دسترس خارج میگردند.

عملیات تغذیه توت فرنگی در بخشهای متفاوت و انواع سیستمهای کشت گوناگون میباشد. فرآیند رشد و نمو ، عملکرد و کیفیت میوه بطور مستقیم وابسته به تغذیه گیاه میباشد. برنامه ریزی برای تغذیه و انتخاب کود مناسب توت فرنگی بیشتر تحت اثر بافت خاک ، PH و مقدار ماده آلی خاک میباشد. توصیه های کودی برای تغذیه مناسب بوته های توت فرنگی و کود مناسب توت فرنگی برای هر ناحیه و هر رقم مختلف بوده و معمولا آزمایش خاک و برگ برای گزینش دقیق مقادیر موردنیاز عنصرهای غذایی موردنیاز میباشد. لذا خوب است بعداز تفسیر تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک و برگ به وسیله متخصصین گیاهپزشکی نسبت به تهیه و مصرف کود مناسب توت فرنگی اقدام نمود.

در زیرنقش عناصرو علائم کمبود آن در توت فرنگی آشنا شرح داده شده که در انتخاب کود مناسب توت فرنگی می تواند بسیار کمک کننده باشد.

نقش نیتروژن در پرورش توت فرنگی

نیتروژن مهم‌ترین عنصر غذایی در تغذیه توت فرنگی میباشد. نقش این عنصر در تولید ترکیبات پروتئین، اسیدهای آمینه و کربوهیدراتها است. ازت در رشد رویشی، گلدهی، تشکیل میوه، عملکرد فرآورده و رسیدگی میوه بسیار اساسی میباشد.  در اثر کمبود ازت در‌این گیاه برگهای قدیمی به رنگ سبز پر‌نور تبدیل می‌گردد همینطور در امتداد برگها، دمبرگ ها و کلاهک میوه ها به رنگ مایل به قرمز می گردد. جهت پیشگیری از این عارضه میتوانید در حین رویش گیاه توت فرنگی از کودهای دربردارنده ازت  استفاده کرد.

شرکت رویان تیسان با ارائه انواع کود زیستی، کود بیولوژیک، آفت کش بیولوژیک و قارچ کش زیستی و قارچ کش بیولوژیک علاوه بر اینکه نیاز های کودی گیاه شما را برطرف کند هیچ گونه آسیبی به آب وخاک و محیط زیست وارد نمیکند و دوستدار محیط زیست می باشد.

کود مناسب توت فرنگی

نقش فسفر در پرورش توت فرنگی

فسفر در مراحل فتوسنتز گیاهان نقش مهمی دارد. این عنصر به ویژه در اندام های جوان گیاه تجمع می‌یابد. گیاه توت فرنگی از زمان آغاز تا نقطه پایان گلدهی و زمان رشد میوه به عنصر فسفر نیاز دارد. کمبود فسفر در گیاهان باعث ایجاد رنگ قرمز مایل به ارغوانی در پهنک برگهای پایینی گیاه می‌شود.

نقش پتاسیم در پرورش توت فرنگی

به کار گیری از عنصر پتاسیم برای توت فرنگی بسیار دارای اهمیت میباشد. وجود پتاسیم موجب رساندن آب از ریشه به گیاه توت فرنگی می‌گردد. حضور عنصر پتاسیم در گیاه بازدارنده از دست دادن آب می‌گردد. در واقع این عنصر مانند کاتالیزور در گیاه فعالیت می نماید. استعمال به موقع و به اندازه پتاسیم موجب ارتقاء قند و بهبود طعم میوه میشود. همینطور موجب ارتقاء مقاومت گیاهان به سرما میگردد. در طی کمبود پتاسیم در توت فرنگی موجب ضعیف، کوتاه شدن گیاه میشود. رویش ساقه اصلی و شاخه ها به دلیل کمبود این عنصر متوقف شده و فاصله بین گره ها کوتاه میگردد. کمبود پتاسیم موجب قهوه ای شدن و خشک شدن کناره های فوقانی پهنک برگ توت فرنگی می‌گردد.

کود مناسب توت فرنگی

نقش کلسیم در پرورش توت فرنگی

کلسیم نقش مهمی در تشکیل دیواره و غشاء سلولی و قابلیت و امکان انعطاف پذیری گیاه دارااست. وجود کلسیم در گیاه موجب استحکام میوه، محافظت و پایداری سلول های گیاهی و ارتقا قدرت بافت، مانع از به وجود آمدن بخش اعظمی از بیماری‌های فیزیولوژیکی در محصولات می گردد. از علایم کمبود کلسیم می شود به سوختگی انتهایی برگ، چروکیده شدن برگ ها اشاره کرد. در توت فرنگی از زمان آغاز تا نقطه پایان گلدهی و زمان رشد میوه بهتر میباشد از کودهای دارای کلسیم مصرف شود.

نقش عنصرهای روی و بور در پرورش توت فرنگی

عنصر بور از عنصرهای کم مصرف موردنیاز گیاهان میباشد. با این وجود کمبود و مسمومیت آن در خاک های کشور‌ما رایج میباشد. د رحالی که در برخی از بخشها خلل کمبود بــور و در بخشی دیگر اختلال مسمومیت ناشی از فراوانی عنصر بــور مشهود است. در واقع علائم کمبود بر و کلسیم در فرآیند اولیه رشد شبیه هم میباشد. هر دو آنان روی برگ های جوان اثر میگذارند. کمبود بور در گیاهان موجب بدشکلی میوه و همینطور تولید چروکیدگی و سوختگی بخش انتهای برگ علائم کمبود روی نیز در رشد توت فرنگی، تأخیر در گشوده شدن جوانه‌های رویشی و زایشی میباشد.

نقش آهن در پرورش توت فرنگی

عنصر آهن در ایجاد کلروفیل، تنفس و فتوسنتز گیاهان نقش مهمی دارد. کمبود آهن در توت فرنگی موجب زرد رنگ شدن برگهای جوان می شوددر حالی که رگبرگها سبز هستند. در طی دوره خواب و آغاز رشد توت فرنگی استفاده از کود آهن توصیه میشود

نقش منگنز در پرورش توت فرنگی

عنصر منگنز در گیاهان در ساخت کلروفیل نیز نقش دارد. کمبود منگنز معمولاً در خاک های آلی و خاک‌های دارنده واکنش قلیایی مشاهده می شود. باریک و ضعیف شدن برگ ها و گاهاً مشاهده لکه‌هایی بر روی آن از علائم کمبود منگنز در گیاه است.

نقش آمینو اسیدها در پرورش توت فرنگی

نقش اسیدهای آمینه بعنوان پیش سازهای حیات، شرکت در ساختمان پروتئینها و پپتیدها میباشد که مجموع کارایی گیاه اعم از ساختاری، آنزیمی، متابولیکی و جابجایی را بر عهده دار میباشد. طی زمان باردهی برای  مقاومت و رفع تنش و ارتقا باردهی توت فرنگی از کودهای دارای آمینو اسید استفاده فرمائید.

با توجه به تمام مطالب ذکر شده در بالا انتخاب کود مناسب توت فرنگی بسیار حائز اهمیت می باشد. شرکت رویان تیسان با سابقه درخشانی که در تولید انواع کود زیستی، کود بیولوژیک، آفت کش بیولوژیک و قارچ کش زیستی و قارچ کش بیولوژیک دارد میتواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *