کوددهی درخت انجیر

بهترین فرصت کوددهی درخت انجیر کی هست؟

کوددهی به موقع و مطلوب درخت انجیر و وجود تعادل در بین عناصر مایحتاج خاک از ضروری ترین و بزرگترین شیوه ها برای داشتن میوه شیرین انجیر و محصول پربار میباشد.

داشتن اطلاعات پیرامون کوددهی درختان انجیر، یکی‌از مفاد مهم و اساسی در باغداری میباشد . قطعا بایستی به موقع نسبت به تامین عناصر ضروری درخت انجیر مبادرت کرد چون کمبود هر عنصرغذایی در خاک در کاهش چگونگی فرآورده نقش داراست.

رویان تیسان  به شما کمک می نماید تا با دانستن زمان مناسب کوددهی درخت انجیر، معیار آب   ما یحتاج انجیر، و روش کوددهی درخت انجیر و نکات اساسی را در رابطه با درخت انجیر اشنایی پیدا کنید.

کوددهی درخت انجیر

کود مناسب درخت انجیر برای جبران کمبود عناصر

برای مثال درخت انجیر ضروری میباشد به عنوان مثال نیتروژن ، فسفر ، آهن،مس،گوگرد ، منیزیم ، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم ،، بور ، کلر ، منگنز ، روی .ا

زانجاییکه این مواد به کلیه عملکردهای اصلی گیاه کمک می نمایند حتی در حالتی که یکی این مواد مفید مهم در خاک کمبود داشته باشد.

گیاهان آغاز به واکنش می نمایند و در حالتی که کمبودها درمان نشود درخت از بین می رود.

حتی بارورترین زمین های خاکی هم با سپری شدن زمان فقیر و نیازمند  می گردند براین اساس مایحتاج میباشدو

برای پرورش گیاهان و داشتن درختان قدرتمند و سالم خاک به نظر عناصر تغذیه خواهد شد. کودهای حیوانی و شیمیایی این مواد پرخاصیت را به خاک اضافه می نمایند .

نقش عناصر شیمیایی در کود مناسب درخت انجیر

در کوددهی شیمیایی درخت انجیر نیتروژن جهت رویش برگ های درخت انجیر مورد نیاز میباشد. فسفربه تیتر جزء ساختاری در DNA و RNAدر رویش ریشه و رویش گل و میوه انجیر اثرگذار میباشد. کمبود گوگرد موجب پرورش ضعیف و ایجاد برگ های رنگ زرد در درخت انجیر میشود.

پتاسیم به طور غیر مستقیم با فعال کردن عکس العمل های آنزیمی ماده ای میباشد که به سعی های کلی گیاه امداد میکند تا به نحو بهتری روند های خود را اجرا دهند.

شایسته ترین کود برای درخت انجیر

هنگام تعیین کود مناسب درخت انجیر ، آیتم های اکثری برای تقویت درخت انجیر در دسترس میباشد.

در کوددهی درخت انجیر با کودهای شیمیایی اکثرا از سه عنصر درشت مغذی نیتروژن، فسفر و پتاسیم به همراه درصد کمی از ریز مغذی ها درست شده اند.برای مثال ی کودهای اثرگذار در تقویت کننده درخت انجیر میتوانبه کود سه بیست مایع، کود سه بیستNPK اشاره نمود.

پی بردن به اینکه مقادیرNPK در کود شیمیایی نقش انتخاب کننده ای در کوددهی انجیر دارااست . از این رو مایحتاج میباشد با اعتنا به وضعیت رویش درخت انجیر، کود مطلوب در دست آن قرار داده گردد.

کوددهی درخت انجیر با نیتروژن

نیتروژن به جذب اسید امینه، ایجاد کردن پروتئین و کلروفیل یاری میکند و موجب سبز نگه داشتن شاخ و برگ درخت انجیر می‌گردد .

در شرایطی‌که درخت انجیر در درحال حاضر پرورش و ارتقا برگ میباشد بهتر است از کودهایی که درصد ازت در آن ها فراتر میباشد (۵-۵-۲۰) برای کوددهی مصرف شود .

البته در حالتی که درخت انجیر در مرحله ساخت و ساز میوه میباشد بهتر است برای تقویت خاک از کودهایی نظیر ۲۰-۲۰-۲۰ و یا این که ۱۰-۱۰-۱۰ مصرف شود.

کوددهی درخت انجیر

زمان کوددهی درخت انجیر با نیتروژن

بهترین زمان کوددهی درخت انجیر با نیتروژن زیاد موجب رشد انبوه درخت  میشود و رسیدن میوه انجیر را به تاخیر می اندازد.  بنابراین بهترین زمان استفاده از کودنیتروژن،  بهار یا اوایل تابستان است.

کوددهی درخت انجیر با آهن

کمبود و فقر عنصر آهن در خاک های قلیایی یا این که خاک زهکشی ضعیف به وفور به چشم می خورد. سود فقر آهن در خاک برای درخت انجیر ریشه ضعیف و بیماری پوسیدگی ریشه میباشد.

 کمبود اهن همینطور منجر می گردد اندازه برگ کوچک گردیده و حدودا سفید می‌گردد. علائم کمبود آهن به خصوص در برگ های جوان به صورت کلروزی ایجاد لکه های نکروتیک گردیده ظاهر میگردد.

روش کوددهی درخت انجیر با آهن

یکی‌از روش ها  برای پیشگیری (جلوگیری از فقر آهن) میباشد و دیگری برای معالجه فقر آهن درخت استفاده میگردد. برای هر درخت بالغ جهت پیشگیری ۳۵ گرم آهن و برای درمان۵۰ تا ۶۰ گرم آهن نیاز میباشد.

کوددهی درخت انجیر با کودحیوانی

مزیت کود آلی یا این که ارگانیک در‌این است که قصد به تکثیر آرام دارد و سبب تولید وضعیت طبیعی درخاک میگردند.

کودهای آلی به ندرت در نتیجه ی عکس العمل باکتری ها آزاد می گردند و برای ریشه های درخت انجیر قابل جذب میگردند و مناسبترین .

کودحیوانی برای درخت انجیر، پهن چهار پایان نظیر گاو، گوسفند و اسب میباشد.

اگرچه مواد غذایی کودهای آلی اکثرا از کودشیکیایی میباشد ولی با دارا بودن نیتروژن، فسفر و پتاسیم هم باعث تقویت درخت انجیر میگردند.

همچنین با خاصیت فیزیکی و شیمیایی خاک همچون PH را اصلاح میکنند. کود حیوانی همینطور خاک های سنگین ( گلی رسی) را پوک و آبکش میکند و سبب می‌شود خاک درخت انجیر از همه مزایای تهویه و مراقبت رطوبت برخوردار خواهد شد.

کود حیوانی پوسیده، می‌تواند هوموس ساخت و ساز نماید و منجر قابلیت و امکان محافظت رطوبت در خاک هایی با بافت شنی خواهد شد.

به طور همگانی هر ۲ تا ۳ سال یکبار می بایست خاکی که در ان انجیر کاشته اید را کود دامی بخشید که علاوه بر تامین مواد غذایی در بهبود وضعیت خاک نیز تاثیر متعددی خواهد داشت.

نکات مهم در برنامه غذایی یا کوددهی مناسب درخت انجیر

در برنامه غذایی درخت انجیر مقدار ۳ – ۲ کیلوگرم در هکتار کود مناسب درخت انجیر برای مصرف در سیستم آبیاری قطره ای و بارانی توصیه میشود.

کود و یا این که سموم پودری را بدون نقص حل کرده و آن گاه باانتقال به تانکر مرکزی استفاده میکنند. در خاکهای پر نمک پیشنهاد میشود از ادغام ضد شوری دی سالین استفاده شود.

،همچنین مصرف کود های گوگردی و کود های هیومیک اسید تکرار خواهد شد.

مزایا قارچ کش زیستی یا افت کش بیولوژیک

قارچ کش بیولوژیک/ افت کش بیولوژیک زیستی انجیر

سلامت محصولات تولید شده

رشد بالای گیاه

جلوگیری از رشد اوات

تجزیه زیستی درست

هزینه کم و پایین

تولید انتی بیوتیک زد قارچی

علاوه بر این مزایای قارچ کش زیستی , قارچ کش بیولوژیک اثرات مثبتی را دارد که منجر به تولید محصول سالم و عاری از مواد شیمیایی شود و در طولانی‌ مدت می تواند به حاصلخیزی پایدار خاک و بهبود تنوع زیستی موجودات مفید خاکزی کمک کند.

در خاک‌ ها و مناطقی که با تنش‌ های زنده و غیر زنده درگیر هستند ، استفاده از این محصول بسیار توصیه می‌شود.

کود زیستی/ کود بیولوژیک

کود زیستی (کود بیولوژیک) به مواد حاصل‌خیزکننده‌ای گفته می‌شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند. کودهای زیستی،ریزاندامگان هایی (میکروارگانیسم‌هایی) هستند که قادرند عناصر غذایی خاک را در یک فرایند زیستی تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامینها و دیگر مواد معدنی کرده و به ریشه گیاه برساند. مصرف کودهای زیستی کم هزینه تر هستند و دراکوسیستم آلودگی به وجود نمی‌آورد. کودهای زیستی مواد نگه‌دارندهٔ میکرو گانیزم های سودمند خاک می‌باشند.

کوددهی درخت انجیر زیر نظر کارشناسان باغبانی

در صورتی‌که بخواهید محصول انجیر شیرین ، مرغوب و سلامت باشد، باید حالت تغذیه عالی و خاک ایده آلی برای آن آماده نمایند.

درختان انجیر همچون تن انسان یا این که هر جان دار زنده دیگری در صورت نداشتن تغذیه مناسب ضعیف خواهند شد

در کنار شما هستند تا ضمن قرار دادن اطلاعات ارزشمند پیرامون نیازهای درخت انجیر و شرایط مورد نیاز برای رشد درخت، بهترین کود برای خاک انجیر را به شما معرفی تا با برقراری  تعادل  بین عناصر غذایی موجود در خاک انجیر، کیفیت و کمیت محصول خود را بالا ببرید. برای خرید و مشاوره  انواع کود، سم و خاک می توانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.