انواع کودهای زیستی - کود ارگانیک - کشاورزی ارگانیک - کودهای بیولوژیک

تعریف کود: 

به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی است و باعث افزایش حاصلخیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث بالا بردن عملکرد کیفی و کمی محصول شود کود گفته می شود می شود. در ادامه به مبحث انواع کودهای زیستی میپردازیم. جهت اطلاع از محصولاتی مانند کود کشاورزی ، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، کود زیستی ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی و آفت کش بیولوژیک ، کود ارگانیک، کشاورزی ارگانیک و گلخانه با رویان تیسان تماس بگیرید.

کود ها به چندین دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

 1. شیمیایی
 2. آلی یا ارگانیک
 3. بیولوژیک یا زیستی

کودهای بیولوژیک یا زیستی

این کود مفید خاکزی به جهت تولید بهینه محصول می باشد که این هدف از طریق بهبود کیفیت خاک و رعایت بهداشت و ایمنی محیط زیست، با بهره گیری از بیوتکنولوژی تأمین خواهد شد. تولید و کاربرد کودهای بیولوژیک یکی از مۆلفه های اساسی در بیوتکنولوژی خاک و به تبع آن مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه شناخته می شود. به طور کلی، کود بیولوژیک، تراکم زیادی از یک یا چند نوع ارگانیزم مفید خاکزی و یا مواد متابولیک این موجودات می باشد که با یک ماده نگهدارنده همراه خواهد بود و معمولا به منظور تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، تولید خواهد شد. ارزش کود بیولوژیک به دلیل سه خاصیت مهم آن می باشد. تغذیه ای و شیمیایی و خواص فیزیکی و بهبود خواص بیولوژیک است. درواقع کودهای بیولوژیک به مواد حاصلخیزکننده ای گفته می شود که حاوی تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم های مفید خاکزی می باشد که ابتدا کشت و تکثیر داده می شوند و سپس به همراه نگهدارنده های خاصی به صورت مایع یا خشک و بسته بندی شده، عرضه می گردد.

اهمیت کودهای بیولوژیکی: امروزه با توجه به ایجاد آلودگی های زیست محیطی و بهداشتی که از مصرف کودهای شیمیایی حاصل خواهد شد متخصصین را بر آن داشته که هر چه بیشتر از موجودات زنده خاک برای تأمین نیازهای غذایی گیاه استفاده کنند و به همین دلیل تولید و مصرف کودهای بیولوژیکی به عنوان مهمترین تحول در زمینه کشاورزی استفاده می شود و مورد توجه سرمایه گذاران بخش کشاورزی در سطح جهان قرار می گیرد.

مزایای ناشی از کاربرد کودهای بیولوژیک

 • صرفه جویی اقتصادی یکی از کاربردهای مهم کودهای بیولوژیک می باشد. جایگزین کردن کود بیولوژیک به جای کودهای شیمیایی، مزایای اقتصادی مناسبی را برای کشاورزان و کشور به همراه خواهد داشت.
 • از مزایای زیست محیطی فراوانی برخوردار است.
 • حفظ و توسع باروری خاک (Soil Productivity) به موازات افزایش حاصلخیزی خاک.
 • جلوگیری از ایجاد آلودگی خاک و منابع آب های سطحی و زیرزمینی ناشی از ترکیبات باقیمانده کودهای شیمیایی.
 • پیشگیری از توسعه بیماری های ناشی از مصرف آب و محصولات آلوده
 • علاوه بر ایجاد و حفظ پایداری منابع موجود در خاک، توان تولید در بلند مدت را افزایش می دهد و آلودگی های زیست محیطی را کم می دهند.

عواملی که باعث کاهش جمعیت میکروارگانیسم های مورد نظر در خاک های یک منطقه می شون:

 1. تنش های محیطی بلند مدت
 2. استفاده بیش از حد از سموم شیمیایی
 3. عدم حضور گیاه میزبان مناسب در مدرت زمان طولانی

تقسیم بندی با توجه به نوع میکروارگانیسم ها کودهای زیستی:

 1. میکروارگانیسم های سودمند
 2. کودهای زیستی باکتریایی
 3. کودهای زیستی قارچی
 4. کودهای زیستی جلبکی
 5. کودهای زیستی اکتینومیست ها

اولین کود بیولوژیک با نام تجارتی نیتراژین تولید شد که در اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفته است. ارگانیزم هایی که در تولید کودهای بیولوژیک مورد استفاده قرار دارند معمولا از خاک جداسازی شده اند. در شرایط آزمایشگاه در محیط های کشت مخصوص تکثیر و پرورش پیدا خواهند کرد و بعد به صورت پودرهای بسته بندی شده و آماده، مصرف خواهند شد.

مهمترین کودهای بیولوژیک عبارتند از:

 1. تثبیت کننده ازت هوا
 2. قارچ های میکوریزی، که با ریشه بعضی از گیاهان ایجاد همزیستی می کند و اثرات مفیدی به وجود می آورد.
 3. میکرو ارگانیزم های حل کننده فسفات، که فسفات نامحلول خاک را به فسفر محلول و قابل جذب گیاه تبدیل می کنند
 4. اکسید کننده گوگرد، کودی که دارای باکتری تیو باسیلوس است و باعث اکسایش بیولوژیکی گوگرد خواهد شد.
 5. کرم های خاکی، در تولید هوموس مورد استفاده قرار گرفته می شوند و نوعی کود کمپوست به نام ورمی کمپوست تولید می کنند.

جهت اطلاع از محصولاتی مانند کود کشاورزی ، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی ، کود ارگانیک ، کشاورزی ارگانیک و گلخانه با رویان تیسان تماس بگیرید.

آدرس: دفتر مرکزی: کرج، سه راه دانشکده، پارک علم و فناوری پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *