قارچ کش بيولوژيك پارس باسيل

قارچ کش بيولوژيك پارس باسيل قارچ کش پارس باسيل محصولی ۱۰۰% ارگانیک و بیولوژیک است که جهت کنترل انواع قارچ های باغی و زراعی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول حاوی باکتری بومی Bacillus methylotrophicus مي باشد که تولید…

Read More