اهداف رویان تیسان سبز

چشم انداز بلند مدت شرکت عبارت است از ایفای نقش به عنوان شرکت سرامد، دانش محور و پیشتاز جهت توليد فراورده هاي بيولوژيک و غیر شیمیایی در راستاي کنترل آفات و بيماري هاي گياهي همگام با مرزهای دانش و فناوری…

Read More