اهداف رویان تیسان سبز

چشم انداز بلند مدت شرکت عبارت است از ایفای نقش به عنوان شرکت سرامد، دانش محور و پیشتاز جهت توليد فراورده هاي بيولوژيک و غیر شیمیایی در راستاي کنترل آفات و بيماري هاي گياهي همگام با مرزهای دانش و فناوری…

Read More

درباره رویان تیسان سبز

آشنایی با رویان تیسان سبز   شرکت رویان تیسان سبز در تاریخ ۱۳۹۳ با هدف تحقیق، توسعه و تولید فراورده های بیوتکنولوژی به خصوص عوامل مبارزه بیولوژیک میکروبی با عوامل بیماریزا و آفات خسارت زای گیاهی و همچنین حاصلخیز کننده…

Read More

باغداری یا کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک : کشاورزی یا باغداری ارگانیک بازه زمانی است که در آن گل ها ، سبزیجات و گیاهان در معرض هیچ گونه مواد شیمیایی و یا بارور کننده های مصنوعی و یا آفت و علف کش ها قرار نگرفته…

Read More