نیتروزیست و فسفوزیست

نیتروزیست و فسفوزیست

نیتروزیست و فسفوزیست

نیتروزیست:

نیتروزیست و فسفوزیست این کود تامین کننده ازت (نیتروژن) برای گیاه است که می تواند مکمل با کودهای شیمیایی ازته در کشاورزی صنعتی یا جایگزین آن ها در کشاورزی ارگانیک باشد. به جذب پتاس نیز کمک می کند. این کود شامل باکتری‌های انتروباکتر تثبیت کننده ازت است که به محض ورود به خاک شروع به فعالیت کرده و علاوه بر ازت، مواد دیگری را تولید می‌نمایند از قبیل مواد محرک رشد که رشد رویشی(افزایش رشد ساقه، ریشه‌زایی، افزایش تعداد و اندازه برگ‌ها) و رشد زایشی(افزایش گل‌دهی، میوه‌دهی و افزایش کیفیت محصول) گیاه را افزایش می‌دهند. موادی که برخی از باکتری‌ها و قارچ‌های بیماریزای گیاهی را دفع می‌کنند و از بیماری و دچار آفت شدن گیاه جلوگیری می‌کنند. این کود مقاومت گیاه را به شرایط سخت محیطی مانند شوری خاک، کم‌آبی، آهکی بودن خاک افزایش می‌دهد.

 

نیتروزیست و فسفوزیست
نیتروزیست و فسفوزیست

فسفوزیست:

نیتروزیست و فسفوزیست این کود تامین کننده فسفات برای گیاه است و شامل باکتری‌های فسفوباکتر است که به محض ورود به خاک شروع به فعالیت کرده و علاوه بر فسفات، مواد دیگری را تولید می‌نمایند. یک دسته از این مواد باعث افزایش رشد رویشی و زایشی گیاه می‌شوند(عوامل محرک رشد) و یک دسته از این مواد دفع کننده برخی از عوامل بیماریزای موجود در خاک هستند. این کود نیز مقاومت گیاه را به شرایط سخت محیطی مانند شوری خاک، کم‌آبی، آهکی بودن خاک افزایش می‌دهد. علاوه بر این‌ها فسفوباکترهای موجود در این کود اسیدهای طبیعی را تولید می‌نمایند که هم شرایط آهکی بودن خاک را تا حدودی تعدیل می‌کند و به رشد بهتر گیاه در خاک‌های با قلیائیت بالا کمک می‌نماید و هم جذب برخی از عناصر دیگر مانند ترکیبات ازته و آهن موجود در خاک را آسان‌تر می‌کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *