درختان میوه قارچکش پارس باسیل

 

نحوه مصرف ویژه درختان میوه:

هر لیتر پارس باسیل برای ۱۰۰ اصله درخت کفایتمی کند. برای افزایش کارایی می توان در کنار مصرف چالکود، نسبت به محلول پاشی آن نیز اقدام کرد. لطفا برای مصرف پارس باسیل جهت درختان میوه طبق جدول زیر استفاده شود:

هدف زمان مصرف روش مصرف به صورت چالود روش مصرف به صورت محلول پاشی
نهال کاری هنگام انتفال نهال به زمین اصلی ۱ لیتر پارس باسیل را با ۵ لیتر آب بدون کلر مخلوط کرده و ریشه نهال را به مدت ۱۵ دقیقه در آن قرار دهید سپس به زمین منتقل کنید. ۱ لیتر پارس باسیل را با ۱۰۰ لیتر آب بدون کلر مخلوط نموده و با استفاده از سمپاش اقدام به محلول پاشی کنید و تا خیس شدن کامل آن ها بپاشید.
درختان زیر ۵ سال اسفند ماه ابتدا ۱ لیتر پارس باسیل را با ۱۰۰ لیتر آب بدون کلر مخلوط نمایید و سپس در سایه انداز درخت یک چالکود به ابعاد ۳۰ سانتی متر و عمق ۴۰ سانتی متر حفر کرده و ۳ کیلوگرم کود دامی پوسیده در آن ریخته و سپس ۱ لیتر از محلول تهیه شده به آن اضافه کرده و روی آن را با خاک بپوشانید. ۱ لیتر پارس باسیل را با ۱۰۰ لیتر آب بدون کلر مخلوط نموده و با استفاده از سمپاش اقدام به محلول پاشی کنید و تا خیس شدن کامل آن ها بپاشید.
درختان بالای ۵ سال اسفند ماه ابتدا ۱ لیتر پارس باسیل را با ۱۰۰ لیتر آب بدون کلر مخلوط نمایید و سپس در سایه انداز درخت دو چالکود به ابعاد ۳۰ سانتی متر و عمق ۴۰ سانتی متر حفر کرده و ۳ کیلوگرم کود دامی پوسیده در هر چالکود ریخته و سپس ۵۰۰ میلی لیتر از محلول تهیه شده به آن اضافه کرده و روی آن را با خاک بپوشانید. ۱ لیتر پارس باسیل را با ۱۰۰ لیتر آب بدون کلر مخلوط نموده و با استفاده از سمپاش اقدام به محلول پاشی کنید و تا خیس شدن کامل آن ها بپاشید.
تمامی درختان ظهور کامل برگ ها و یک ماه پس از آن  

-.

۱ لیتر پارس باسیل را با ۱۰۰ لیتر آب بدون کلر مخلوط نموده و با استفاده از سمپاش اقدام به محلول پاشی کنید و تا خیس شدن کامل آن ها بپاشید.

 

محدودیت مصرف:

محصولات سالم و ارگانیک همراه با افزایش کیفیت قابل توجه محصولات کشاورزی

محصولات کشاورزی سالم، محیط زیست سالم، زندگی سالم، جامعه سالم

اعتماد شما سرمایه ماست …. افتخار ما خدمت به سرزمین ایران

پارس باسیل را با سموم که جهت از بین بردن باکتری ها می باشد مصرف ننمایید. پرس باسیل را می توان با تمام سموم (قارچ کش، حشره کش، نماتد کش) و کود های بیولوژیک و شیمیایی مصرف نمود.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *