تماس با ما

رویان تیسان سبز

 شماره تلفن: ۴۴۷۸۷۴۳۹-۰۲۱
فکس: ۸۹۷۷۱۸۳۲-۰۲۱
ایمیل: info@royantisan.com
آدرس دفتر مرکزی : کیلومتر ۱۵ بزرگراه تهران کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، مرکز رشد زیست فناوری


 ما روی نقشه گوگل:

f1837-map-sat