کیلومتر ۱۵ بزرگراه تهران کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، مرکز رشد زیست فناوری ۴۴۷۸۷۴۳۹-۰۲۱ info@royantisan.com

کودهای ارگانیک

کودهای زیستی (کود بیولوژیک) به مواد حاصل‌خیزکننده‌ای گفته می‌شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم‌های...

تاریخچه شرکت

آشنایی با رویان تیسان سبز   شرکت رویان تیسان سبز در تاریخ 1393 با هدف تحقیق، توسعه و تولید فراورده...

feature-image

درباره ما

  آشنایی با رویان تیسان سبز   شرکت رویان تیسان سبز در تاریخ 1393 با هدف تحقیق، توسعه و تولید...

اهداف و چشم انداز

چشم انداز رویان تیسان سبز چشم انداز بلند مدت شرکت عبارت است از ایفای نقش به عنوان شرکت سرامد، دانش...

شرکت رویان تیسان سبز

اخرین مطالب

آخرین مقالات و مطالب در رابطه با محصولات رویان تیسان سبز

نیتروزیست و فسفوزیست

نیتروزیست و فسفوزیست نیتروزیست: نیتروزیست و فسفوزیست این کود تامین کننده ازت (نیتروژن) برای گیاه...

قارچ کش بيولوژيك پارس باسيل

قارچ کش بيولوژيك پارس باسيل قارچ کش پارس باسيل محصولی 100% ارگانیک و بیولوژیک است...

درختان میوه قارچکش پارس باسیل

  نحوه مصرف ویژه درختان میوه: هر لیتر پارس باسیل برای 100 اصله درخت کفایتمی...